top of page

Contributie en ledenadministratie

Contributie 

Het inschrijfgeld is € 12,00
Contributie bedraagt € 30,00 per kwartaal.

Per kalenderkwartaal naar rato van het aantal maanden vanaf de ingangsdatum.

Betaling wordt per machtiging gedaan, aan het eind van elk kalenderkwartaal als vooruitbetaling voor het volgend kwartaal.

Opzeggen

Opzeggen kan per kwartaal. Geef dit ruim voor het einde van het kwartaal door aan de ledenadministratie via kennemerloopgroepleden@gmail.com. Er vindt geen restitutie plaats.

 

Bank informatie
IBAN: NL27 RABO 0373 1219 03
BIC : RABONL2U
Incassanten ID : NL19ZZZ412250060000
T.n.v. Stichting Kennemer Loopgroep


Ledenadministratie
Indien u zich als lid van KLG wil aan- of afmelden of adreswijzigingen wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van KLG.

Anneke Bartelsman
06 13468703
E-mail: 
kennemerloopgroepleden@gmail.com

Bij afwezigheid:

Voor de Ledenadministratie
Harold Gnodde
E-mail: HGnodde.KLG@gmail.com 

Leden dienen zelf te zorgen voor de verplichte toegangskaart voor het PWN duingebied.

bottom of page