top of page

Aanleveren foto's

Het foto e-mailadres voor de KLG website is kennemerloopgroepleden@gmail.com

Aanleveren via bovenstaand mailadres, memory stick, camera-geheugenplaatje, DVD of CD-rom.

Foto’s s.v.p. aanleveren binnen 7 dagen na de activiteit, anders is de nieuwswaarde er af en is plaatsen minder zinvol.

Het is erg handig om de foto’s eerst uit te zoeken, de mooiste foto te gebruiken en niet alles op te sturen.

Mailen:
Foto’s die per mail verstuurd worden graag eerst verkleinen tot 1024 x 768
• Selecteer de foto’s in de map.
• Rechter muis – kopiëren naar E-mail ontvanger
• Selecteer 1024 x 768
• Bijsluiten (kijk even naar de totale grootte –niet méér versturen dan totaal 5 Mb per keer)
• E-mail programma wordt gestart met de geselecteerde en gecomprimeerde foto’s als bijlage
• Verstuur de mail naar 
kennemerloopgroepleden@gmail.com

bottom of page